PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag  17 december
3e Advent
De derde van zondag van Advent draagt de naam ‘Gaudete’- ‘verheugt u!’, naar een woord van Paulus uit Filippenzen 4. Een kleine oase onderweg, de gloed van een roze dageraad, de zon komt bijna op. De profeet Jesaja neemt ons mee naar een bloeiende steppe (Jesaja 35). We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. Daarbij worden we muzikaal ondersteund door een koor van meisjes en vrouwen, die het tafelgebed ‘Van alle dagen, deze morgen’ (LB 403c) zingen. Het is tevens de derde zondag van de maand, en dat betekent dat de kinderen een actieve rol in de viering zullen vervullen.
Jan-Jaap Stegeman
 
9.30   uur:        ds. Jan-Jaap Stegeman          
Ontvangst:       mw. A. Zwerver en dhr. M.O.Koepon
Organist:          Theo Jellema
Kosters:           Piet Feenstra en Rindert Reijenga         
Kinderdienst:    Anneke en Natascha
Kinderoppas:    Aafke en Geerty
Ontmoeting met koffie, thee of frisdrank
 
19.00 uur:        Avondgebed
‘In december beginnen we met een nieuwe serie van drie avondgebeden, ditmaal rond het thema ‘licht.’
Het woord "licht" heeft in de bijbel een bijzondere betekenis. Het is niet alleen het natuurkundige fenomeen bekend uit het scheppingsverhaal, maar ook een uitdrukking voor Gods tegenwoordigheid. In de donkerste maanden van het jaar is licht een troostvol teken te midden van alle duisternis, in de natuur, maar ook in de wereld.
We lezen uit Jesaja het visioen van Gods licht, dat de duisternis van de aarde doet verdwijnen. Lied 221 zingt van het licht als een beschermende mantel om ons heen. We horen van Maurice Duruflé (1902- 1986) ‘Chant’, mooie meditatieve muziek, warm en troostrijk in deze donkere tijd.
 
Zondag  24 december
4e Advent
Er valt veel te vieren, dezer dagen (zeker waar dit nummer van Geandewei vier weken omvat), maar allereerst vieren we volgend in tijd en beginsel op zondagmorgen 24 december Vierde Advent. Lang verwacht, maar ook onverwacht dient zich de vervulling van de belofte aan. De kerntekst voor deze viering vinden we in Lukas 1:26-38. Maria krijgt letterlijk van hogerhand de aanzegging van de verwachting die om haar dienstbaarheid vraagt. De lezing vormt daarmee een passende opmaat voor de latere vieringen van de dag (Kindervesper en Kerstnachtdienst) en op de Kerstmorgen.
A.M.Roest
 
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. en dhr.  G. en P. Muurling
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Joke Dijkstra
Kosters:           Andries Engbrenghoff en Siward Feenstra
Kinderdienst:    Tjitske en Natascha
Kinderoppas:    Janny en Femke
Ontmoeting met koffie, thee of frisdrank
 
17.00 uur:        Kindervesper
We gaan onder andere met elkaar (jong en oud) kerstliederen zingen en voor de jongere kinderen onder ons is er een Krabbelviering. Neem wel een warme jas mee want we gaan ook naar buiten. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Dus komt allen tezamen
Koster:             Jan de Vries
 
22.30 uur:        Kerstnachtdienst
                        ds. Jan-Jaap Stegeman
In de kerstnachtdienst beginnen we met Psalm 2, de klassieke intochtspsalm van de kerstnacht. Daarmee zijn we gelijk voorbij aan alle warme en vrome sentimenten. ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?’ In een wereld die van aanslagen, vluchtelingenstromen en fakenews aan elkaar hangt, proberen we een rustpunt te vinden. En we laten ons meenemen in het perspectief van de Eeuwige, die lacht om al dit gekrioel en lawaai.
De cantorij o.l.v. Geke Bruining-Visser ondersteunt de gemeentezang, en zal een carol ten gehore brengen.
Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. T. Scheper en W. Noomen
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Cornelis v/d Hooft
Kosters:           Sybe en Janny de Haan
 
Kerst   25 december
10.00 uur:        mw. drs. H.J. Hoving (Leeuwarden)
Ontvangst:       Greetje en Piet Feenstra
Organist:          Theo Jellema   
Kosters:           Meindert Atema en Jan Halma
Kinderdienst:    Ruben en Annelies
Kinderoppas:    Ida, Tjitske en Jessa
 
 
Zondag  31 december
Op 31 december, de avond van het jaar, meestal "Oudejaarsdag" genoemd en ditmaal eveneens vallend op een zondag zijn we ook weer in de gelegenheid om meermaals samen te komen. Allereerst is daar de morgendienst. Dan horen  we over de eerste reacties op Kerst uit Lukas 2:22-40. Simeon en Hanna getuigen van hun vervulde verwachting, nu zij oog in oog staan met de nieuwgeborene. Het leidt als zo vaak in het begin van Lukas tot een loflied: de Lofzang van Simeon.
A.M.Roest
9.30   uur:        ds. A.M. Roest
Ontvangst:       mw. en dhr. Bron-Janzen
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Tine Yntema
Kosters:           Jan de Vries en Mari-Joke Veenboer
Kinderdienst:    Anneke
Kinderoppas:    Anna en Antsje
Ontmoeting met koffie, thee of frisdrank
 
Oudejaarsdienst
Met het prachtige lied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ van Dietrich Bonhoeffer zingen we elkaar moed in, op deze laatste avond van 2017. Een moment van bezinning, van terug- en vooruit kijken. Een poging om ook dit jaar als een ‘jaar des Heren’ te tellen, voordat het onder de kruitdampen bedolven wordt.
Jan-Jaap Stegeman
 
19.30 uur:        ds. Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. B. Visser en mw. J. Kingma
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Annie Feenema
Kosters:           Bert Dijkstra en Rinze Yntema
 
 
Zondag 7 januari
Epifanie
Geïnspireerd door het grote feest van Christus’geboorte mogen we, na de jaardrempel overschreden te zijn, op de eerste zondag in het nieuwe jaar 2018  elkaar ontmoeten  om zondag Epifanie (de zondag van de Verschijning van de Heer) te vieren: het oorspronkelijke Kerst­feest in de vroege kerk.
Hoewel de “officiële” kalenderdatum voor het feest van Epifanie één dag eerder valt, mag deze naastliggende zondag toch die naam dragen. De kernlezingen komen uit Jesaja 60 en Mattheus 2.
Op deze zondag zijn we ook in de gelegenheid elkaar al het goede te wensen bij een nieuw jaar waarin we bovendien als één wijkgemeente verder optrekken. Daartoe bent u vanaf ongeveer 9.15 uur welkom voor ontmoeting en koffie, waarna we om 10.00 de dienst willen beginnen.
A.M.Roest
 
10.00   uur:      ds. A.M. Roest en ds. Jan-Jaap Stegeman
Ontvangst:       mw. Y.Abma en mw. T. Bakker
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Piet Feenstra
Kosters:           Meindert Atema en Siward Feenstra
Kinderdienst:    Ester en Marte
Kinderoppas:    Nelly en Aafke

 

 

terug
 
 
 
Kerkdiensten

Ï

Zondag 17 december
3e Advent

9.30 uur: ds. Jan-Jaap Stegeman
Orde van dienst

kerkomroep

meer
 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.